Lesovereenkomst

Lesafspraken

In meer dan 30 jaar lespraktijkervaring is me duidelijk geworden dat het ons beiden dient om een aantal afspraken in een lesovereenkomst vast te leggen. Zodat je weet waar je voor kiest en een prettige samenwerking en wederzijds vertrouwen door zakelijke helderheid worden gedragen.
Bij de start van onze samenwerking ondertekenen we gezamenlijk een lesovereenkomst en verbinden ons dus wederzijds aan de hieronder omschreven afspraken.
Mochten er na lezen vragen zijn, neem dan gerust contact met me op.

Lesovereenkomst

 

Lesfrequentie en lesduur:

Een lesjaar omvat 38 lesweken met wekelijkse of tweewekelijkse lessen van een half uur, drie kwartier of een uur.
(Tijdens de schoolvakanties is er geen les)

Afzegging:

Wanneer een les 5 dagen tevoren door de leerling (ouder) wordt afgemeld kan deze verzet worden naar een andere tijd binnen die week (bij tweewekelijkse lessen: binnen die twee weken). In alle andere gevallen van afmelding vervalt de les en komt deze voor rekening van de leerling (ouder). Twee maal per jaar organiseer ik een inhaaldag en kan er een gemiste les worden ingehaald.

Van de kant van de lerares mag er wegens ziekte tweemaal per jaar een les uitvallen zonder inhaal of restitutieverplichting. In alle andere gevallen van afmelding door de lerares worden de lessen ingehaald, vervangen of terugbetaald c.q. verrekend met de volgende nota.

Opzegging:

Tussentijds beëindigen van de lessen kan per 1 maart en per 1 september (met een aankondiging 1 maand tevoren voor opzegging in maart en 2 maanden tevoren voor opzegging in september). Wanneer een lesjaar niet wordt afgemaakt volgt er een herberekening omdat de lessen niet evenredig over het lesjaar verdeeld zijn en men dus in de periode van maart t/m september een deel betaalt van het lesgeld van de periode daarvoor.
Bij starten van de lessen midden in het jaar of vanwege de leeftijd van de leerling, kan er een proefperiode worden afgesproken.

Betaling:

De lesprijzen zijn opgebouwd uitgaande van een uurprijs van € 41,- voor leerlingen tot 21 jaar en € 49,50 (incl. BTW) voor leerlingen vanaf 21 jaar. De lesprijs wordt vermenigvuldigd met het aantal lessen en dit totaalbedrag kan naar wens verdeeld worden over 2 halfjaarlijkse, 4 kwartaal of 12 maandelijkse termijnen.
Voor betaling van de lessen per kwartaal of half jaar ontvangt de leerling/ouder facturen.
Bij maandelijkse termijnbetaling wordt het afgesproken termijnbedrag voor de eerste van de betreffende maand overgemaakt op het rekeningnummer van Yluma (graag zelf zorg dragen voor een automatische overschrijving).
Tijdens vakanties loopt de termijnbetaling door omdat de maandelijkse betaling een termijn is van het totaalbedrag.
Wanneer men zich niet houdt aan de betalingsafspraak ontvangt men een herinnering. Bij het versturen van meerdere herinneringen worden er administratiekosten berekend.
(Voor de procedure bij eventuele betalingsachterstanden klik hier).

Tarieven:

Tarieven Individuele lessen tot 21 jaar:
half uur/week: € 780,- per jaar € 195,- per kwartaal € 65,- per maand
drie kwartier/2 weken: € 582,- per jaar € 145,50 per kwartaal € 48,50 per maand

Tarieven Individuele lessen vanaf 21 jaar: (incl. BTW)
half uur/week: € 900,- per jaar € 225,- per kwartaal € 75,- per maand
40 minuten/week:€ 1164,- per jaar € 291,- per kwartaal € 97,- per maand
drie kwartier/2 weken: € 702,- per jaar € 175,50 per kwartaal € 58,50 per maand
heel uur/2 weken: € 900,- per jaar € 225,- per kwartaal € 75,- per maand

Tarieven Incidentele Individuele lessen vanaf 21 jaar: (incl. BTW)
Volwassen leerlingen die niet wekelijks/tweewekelijks les willen nemen of niet gebonden willen zijn aan de schoolvakanties, kunnen kiezen voor incidentele lessen per strippenkaart.
Hiervoor wordt geen lesovereenkomst gemaakt en de lessen worden per keer afgesproken.
Een strippenkaart van 5 lessen van drie kwartier: € 190,-
Een strippenkaart van 5 lessen van een uur: € 250,-

Kortingen:

Gelrepas houders krijgen 90% korting op het lesgeld tot een maximum van 392,- voor kinderen en 185,- voor volwassenen.

Vakanties:

De vakanties zijn afgestemd op de schoolvakanties van het basisonderwijs/voortgezet onderwijs in de regio Zuid. Een overzicht met de vakantiedata vind je hier.

Interessante links


Muziek maakt slim: informatie over de positieve effecten van muziek op o.a. hersenontwikkeling
Sarenshop: webshop voor snaren, snarenwinder, stemapparaat, voetenbankje, muziekstandaard
Bladmuziek Plus: bladmuziek voor o.a. de gitaarlessen online aanschaffen
Website van Popschool Maastricht met veel online informatie over de gitaar, bv alle voorkomende gitaarakkoorden met een akkoorddiagram (tab) er bij
Nieuwe Tijds Kinderen: informatie over het anders zijn van de kinderen van deze tijd
Hoogbegaafdheid: een heldere kijk op hoogbegaafdheid
Hooggevoeligheid: een heldere kijk op hooggevoeligheid